Khẩu trang phòng sạch

Chất liệu: Vải không dệt

Màu sắc: Màu xanh và màu trắng

Ứng dụngchống nắng, chống bụi và bảo bệ hệ hô hấp

Product Description

Khẩu trang phòng sạch là loại khẩu trang được sử dụng trong phòng sạch có chất liệu theo tiêu chuẩn chung của phòng sạch có khả năng kháng bụi và không được xổ lông. Sản phẩm này đang cần thiết trong ngành phòng sạch như thực phẩm, y tế, nghiên cứu,…

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khẩu trang phòng sạch”