Băng dính nối linh kiện dạng cuộn

1-#Băng dính nối liệu là dạng băng dính nối liệu chất liệu giấy dùng cho kết nối cuộn linh kiện điện tử trong dây chuyền SMT

2-Băng dính được sản xuất cho đủ chủng loại linh kiện Samsung, …

3-Được sản xuất dạng cuộn, dễ dàng thao tác và linh hoạt kết nối, độ dính và độ dài, độ dày được sản xuất theo yêu cầu chủng loại linh kiện khác nhau

4-Chi phí thấp, hiệu quả cao, sử dụng nhanh chóng, không cần dùng công cụ hỗ trợ

There are no reviews yet.

Be the first to review “Băng dính nối linh kiện dạng cuộn”