Bàn chải chống tĩnh điện

Tay cầm: được làm từ sợi cacbon và caosu , điện trở bề mặt 106-1010

Lông bàn chải: được chế tạo từ sợi caosu chống tĩnh điện hoặc dợi kim loại, điện trở bề mặt106-1010

Product Description

Bàn chải chống tĩnh điện ESD được sử dụng để loại bỏ các tạp chất của các bo mạch và thiết bị nhạy cảm khác. Các lông bàn chải được làm bằng chất dẫn điện RA và thân được làm từ PP giúp lưu trữ nhiều bụi và chịu nhiệt.

Thông số kỹ thuật của bàn chải chống tĩnh điện ESD

Bàn chải chống tĩnh điện ESD ES33101
Model Loại Bàn chải Chiều dài (mm) Kích thước lông bàn chải(mm)
Dài Rộng Cao
A1 Loại bàn chải No.1 3 x 20 hàng 170 33 10 16
A2 Loại bàn chải No.2 3 x 20 hàng 175 35 10 16
A3 Loại bàn chải No.3 2 x 22 hàng 170 60 10 18
A4 Loại bàn chải No.4 3 x 34 hàng 225 94 16 22
Bàn chải chống tĩnh điện ESD ES33102
Model Loại Bàn chải Chiều dài (mm) Kích thước lông bàn chải(mm)
Dài Rộng Cao
B1 Tay cầm thẳng No.1 1 x 7 hàng 140 33 2.7 25
B2 Tay cầm thẳng No.2 1 x 9 hàng 140 44 2.5 25
B3 Tay cầm thẳng No.3 1 x 12 hàng 170 57 2.7 25
Bàn chải chống tĩnh điện ESD ES33103
Model Loại Bàn chải Chiều dài (mm) Kích thước lông bàn chải(mm)
Dài Rộng Cao
C1 Tay cầm ngắn, hàng lông dài 1 x 17 hàng 255 125 5 33
C2 Tay cầm ngắn, hàng lông dài 1 x 33 hàng 390 220 5 48
Bàn chải chống tĩnh điện ESD ES33104
Model Loại Bàn chải Chiều dài (mm) Kích thước lông bàn chải(mm)
Dài Rộng Cao
D1 Tay cầm chữ U nhỏ 5 x 50 hàng 95 68 32 20
D2 Tay cầm chữ U trung bình 7 x 98 hàng 120 95 46 20
D3 Tay cầm chữ U lớn 8 x 160 hàng 180 155 57 20
Bàn chải chống tĩnh điện ESD ES33105
Model Loại Bàn chải Chiều dài (mm) Kích thước lông bàn chải(mm)
Dài Rộng Cao
E Thẳng, tay cầm nhỏ 1 x 3 hàng 155 18 3.6 30
Bàn chải chống tĩnh điện ESD ES33106
Model Loại Bàn chải Chiều dài (mm) Kích thước lông bàn chải(mm)
Dài Rộng Cao
F1 Tròn, nhỏ 1 x 7 hàng 120 Đường kính: 8.5 20
F2 Tròn, lớn 2 x 11 hàng 150 18 4.5 20
F3 Bút No.1 1 cụm 142 Đường kính: 3.8 20
F4 Bút No.2 1 cụm 140 Đường kính: 3.4 20

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn chải chống tĩnh điện”