Giới thiệu về chúng tôi AVIC Việt Nam

AVIC được thành lập vào năm 2014. Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp về đồng phục, phòng sạch, thiết bị bảo hộ cá nhân và các sản phẩm khác cho khách hàng công nghiệp.

Được thành lập trên cơ sở năng lực kinh doanh và sản phẩm cao, AVIC tự hào là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu sản xuất của khách hàng, nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được trình độ sản xuất cao nhất.

AVIC is always looking forward to your co-operation.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!